Wipneus en Pim


De prijzen van Wipneus en Pim boekjes

Wie de meest populaire advertentiesite van Nederland, Marktplaats, bezoekt, zal snel ontdekken dat er een groot aanbod is van tweedehands Wipneus en Pim boekjes. Zo stonden er 31 mei 2020 382 advertenties (waarvan 2 in de categorie 'romans' en 2 in de categorie 'antiek/boeken'). Op 5 december 2018 waren het er 467 op Marktplaats waarin Wipneus en Pim boekjes te koop werden aangeboden. Een goede graadmeter is ook de website Boekwinkeltjes, waar in principe alleen handelaren hun aanbod doen. Hier vonden we ruim op 31 mei 2020 448 boekjes (op 5 december 2018: 400 boekjes). We kunnen hoe dan ook op basis van deze aantallen zeggen dat er in ieder geval een ruim aanbod is.

Maar hoe zit het met de prijzen? Een eerste indruk leverde op dat de prijzen nogal uiteen kunnen lopen. De laagste prijs bedroeg bij Boekwinkeltjes € 1,50 en de hoogste € 10,-. We kunnen niet zeggen dat de Wipneus en Pim boekjes zeldzaam zijn. Uitgeverij Schenk verklaarde begin 2011 er op dat moment 4,5 miljoen exemplaren waren verkocht. Daarna zijn ze ermee opgehouden en zijn uitgaven deels voortgezet door andere uitgevers.

Totaal zijn er in de loop van ruim 25 jaar 40 titels uitgebracht. Het eerste deel verscheen in 1948, het laatste in 1985. Er zijn nog steeds boekjes nieuw te koop, maar niet meer in de uitvoering van de oorspronkelijke uitgeverij Schenk. Maar ook van de titels die niet meer leverbaar zijn, kan gezien de oplages toch niet volgehouden worden dat ze zeldzaam zijn. Een verzamelaar kan natuurlijk op zoek zijn naar eerste drukken en die zullen natuurlijk in minder grote aantallen aanwezig zijn.


Eerste druk?

Verwarrend is dat uitgeverij Schenk met uitzondering van de eerste boekjes niet de druk in het boekje heeft aangegeven. In plaats daarvan werkte men met duizendtallen. Sommige aanbieders spelen hierop in door expliciet te melden dat ze een 'eerste druk' aanbieden. Er zijn ook aanbieders die zich er niet van bewust zijn dat ze mogelijk een eerste druk aanbieden. De eerste drukken van de Wipneus en Pim boekjes zijn namelijk veelal niet onmiddellijk herkenbaar. De latere drukken meestal wel, omdat hierin op het titelblad een opmerking staat over de oplage. Ontbreekt dergelijke informatie dan gaat het om het eerste deel van de oplage, dus dat mag dan een eerste druk worden genoemd.

Sommige van de niet meer leverbare titels worden weinig aangeboden. Dit geldt onder andere voor Prins Wipneus en Pim vieren groot feest. Deze titel was een speciaal jubileumnummer dat in een afwijkend formaat werd uitgebracht. Vraagprijzen tot € 40,- voor dit boekje zijn (helaas) niet ongewoon. Een andere titel die weinig wordt aangeboden is de laatste titel uit de reeks Prins Wipneus wordt koning. Op Marktplaats bood iemand dit boek eens aan met de toelichting: 'Dit boek zie je minder omdat het te deprimerend is'. Volslagen onzin. De bieders gingen tot maar liefst € 25,- terwijl onze redactie het boekje voor € 2,- op een rommelmarkt kocht.

De vraag is nu wat redelijke prijzen voor de boekjes zijn? Wij zouden nooit meer dan € 2,- betalen behalve dan voor de twee hiervoor genoemde titels. De boekjes moeten dan wel in redelijke staat zijn. Voor een fraai exemplaar van een 'eerste druk' kan er nog wel een euro bij: € 3,-. Voor 'Prins Wipneus en Pim vieren groot feest' is € 10,- voor ons de maximale prijs en voor 'Prins Wipneus wordt koning' zouden we nooit meer dan € 5,- betalen. Voor deze prijzen (en minder) zijn de boekjes echt wel te vinden, maar het vraagt wel enig geduld. En zoals altijd geldt ook hier: haastige spoed is zelden goed. Wie haast heeft, zal daarvoor moeten betalen.

De enige uitzondering op dit alles is de eerste versie van 'Prins Wipneus en zijn vriendje' uit 1948. Dit is de versie met de zwarte tovenaar Balbos op de voorkant. Uit archiefonderzoek is gebleken dat er van dit boekje in het eerste jaar maar 800 exemplaren zijn verkocht. De uitgever vond dit teleurstellend en schreef dit toe aan de enge tekening op de voorkant. Daarom kwam er een tweede versie uit, nu met het elfje Fleuretta op de voorkant. De oerversie, dus die met de zwarte tovenaar, wordt bijna nooit aangeboden. En als ze al aangeboden worden, zijn ze onmiddellijk verkocht. Een prijs tot 50 euro lijkt ons gezien de zeldzaamheid in dit geval redelijk.
Stacks Image 10
Een zogenaamde eerste druk. Hier ontbreekt een aanduiding voor de oplage.
Stacks Image 7
De latere drukken hebben een vermelding van de duizendtallen van de oplage.