Wipneus en Pim


Inleiding op de Wipneus en Pim-boekjes


In 1948 verscheen het eerste boekje uit de Wipneus en Pim-reeks: 'Prins Wipneus en zijn vriendje'. De schrijver was B. van Wijckmade. Totaal zouden er in de periode 1948 tot en met 1985 veertig boekjes met de avonturen van Wipneus en Pim verschijnen. Het totale aantal tot 1 januari 2014 verkochte boekjes is ongeveer 4,4 miljoen liggen. Dit aantal zegt wel iets over de populariteit van de boekjes. De boekjes zijn uitgebracht door uitgeverij Schenk in Maastricht. De originele boekjes, dat wil zeggen de boekjes die zijn uitgegeven door uitgeverij Schenk, zijn alleen nog antiquarisch te krijgen. Een aantal boekjes is later uitgebracht door ImageBooks. Over de aantallen verkochte boekjes door deze uitgeverij hebben we geen informatie.

Stacks Image 16
De eerste boekjes zijn geschreven door B. van Wijckmade; dat is ten minste de naam die op de omslag staat. Dit is echter een pseudoniem, een schuilnaam. In werkelijkheid gaat het om Leonardus Marie Engelbertus van der Made, roepnaam Bruno. Deze Bruno was broeder bij Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria. Dus eigenlijk moeten we zeggen: broeder Bruno. Het pseudoniem is een omkering van Made in Wijck, waarbij Wijck de wijk in Maastricht is waar destijds het klooster van broeder Bruno stond. Bruno was de schrijver van de eerste zes delen uit de Wipneus en Pim-reeks.

Bruno verhuisde echter naar Amsterdam waar hij leraar aan kweekschool van de congregatie in die stad werd, het veel drukker kreeg en daarom zijn schrijfwerk niet kon voortzetten. Broeder Josephus - officiële naam Josephus Antonius Haenen, kortweg Sjef - volgde Bruno op als schrijver. Sjef schreef in de jaren 1954 tot en met 1964 acht boekjes van de Wipneus en Pim-serie. Deze boekjes verschenen onder het pseudoniem B.J. van Wijckmade. De B was gehandhaafd als eerbetoon aan de eerste schrijver, Bruno. De J staat natuurlijk voor Josephus.

Sjef had echter weinig tijd door andere drukke werkzaamheden. Het schrijverschap werd daarom overgenomen door broeder Wichard, in de wandeling Willie. Zijn echte naam was Wilhelmus Adrianus van der Looij. Zijn pseudoniem was B.W. van Wijckmade. Willie schreef slechts drie boekjes, omdat hij in 1965 naar Sierra Leone vertrok.

De opvolger van Willie was broeder Alfried, of kortweg Hein. Zijn echte naam was Hendrikus Johannes Fest. Hij gebruikte het pseudoniem, B.A. van Wijckmade. Maar ook Hein was slechts kort schrijver van de boekjes; hij vertrok in 1968 naar Ghana. Hein schreef uiteindelijk maar drie boekjes.

De laatste schrijver was broeder Gregorio. Deze broeder heette voluit Edward Antoon Marie Pieters en had als roepnaam Ed. Hij gebruikte voor de meeste boekjes het pseudoniem B.G. van Wijckmade. Onder dit pseudoniem schreef hij zeventien boekjes in de periode 1967 tot en met 1985. Gregorio schreef ook de jubileumuitgave 'Wipneus en Pim vieren groot feest' onder het pseudoniem A.B. van Wijckmade. Dit boekje werd uitgebracht, omdat er op dat moment één miljoen Wipneus en Pim boekjes waren verkocht. AB staat voor 'Alle broeders' en is bedoeld als eerbetoon aan alle schrijvers van de Wipneus en Pim-boekjes.

Gregorio herschreef bovendien twee van de vroege titels, 'Prins Wipneus en zijn vriendje' uit 1948 en 'Waar is Prins Wipneus?' uit 1952, onder het pseudoniem B.H. van Wijckmade. De H staat voor Herschreven. De herschreven boekjes kwamen uit de onder titels 'Prins Wipneus en zijn vriendje Pim' respectievelijk 'Waar is Prins Wipneus gebleven?'. Deze boekjes zijn herschreven, omdat de uitgever meende dat er discriminerende passages in voorkwamen, zoals de zwarte tovenaar Balbos in 'Prins Wipneus en zijn vriendje' en zwarte kabouters in 'Waar is Prins Wipneus?'.
Stacks Image 11


De boekjes waren vooral tijdens de periode van Gregorio bijzonder populair. Zo populair dat Gregorio door het land trok voor de promotie van de boekjes. De laatste titel uit de Wipneus en Pim-reeks kwam uit in 1985 onder de titel 'Prins Wipneus wordt koning'. En daarmee kwam een einde aan de reeks boekjes (en avonturen) van Wipneus en Pim.
In het Dossier Wipneus en Pim staat onder andere de volgende informatie:

- Een volledig overzicht van alle verschenen boekjes
- Overzicht van alle Wipneus en Pim-boekjes [titel, auteur, eerste jaar van uitgave, aantal pagina's][pdf]
- Een korte inhoud van elk boekje
- Over de schrijvers (en tekenaars)
- Overige Wipneus en Pim-spullen

Maar er is nog meer. Zo brachten wij op 24 februari 2008 de eerste versie van een naslagwerk over de Wipneus en Pim-boekjes uit. In juli 2010 is versie 4 verschenen.
- Het Wipneus en Pim naslagwerk

En er is ook een landkaart bij de Wipneus en Pim-boekjes!
- De landkaart van Kabouterland en omstreken