Wipneus en Pim


Leven, werk en naam van de schrijvers


De stad Maastricht bestaat van oudsher uit twee delen, de stad en wijk, in de volksmond wiek genoemd. Een broeder mocht zijn eigen naam niet verbinden aan een door hem gemaakt product. Wijkmade staat omgedraaid voor 'made in wijk' dus naar het stadsdeel wijk.

Als men over de Oude Maasbrug, de Sint Servaesbrug, loopt richting wijk dan is de tweede straat na de brug de Wijkergrachtstraat (vanaf het station is het de vierde straat). Daar zijn Wipneus en Pim geboren, want hier stond namelijk ooit de school waar Broeder Bruno les gaf. Na zijn dood is er in de wand van de school een gedenksteen gezet met de afbeeldingen van Wipneus en Pim. De school is in de jaren tachtig gesloopt en hiermee is deze gedenksteen helaas ook verloren gegaan.

Broeder Bruno van der Made was, evenals de latere schrijvers, lid van de congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (officieel Congregatio Fratrum Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae virginis) in Maastricht. Dit klooster was gevestigd in een gebouw met de naam De Beyart aan de Brusselsestraat in Maastricht. Sinds 1980 wordt ook onderdak en verzorging verleend aan groepen of alleenstaande zusters, priesters en niet-religieuzen. Het woonzorgcentrum telt op dit moment 160 bewoners.


Met dank aan Paul Berben in Maastricht.