Wipneus en Pim


De Wipneus en Pim boekjes in detail

De volledige lijst van Wipneus en Pim boekjes telt veertig (40) titels. Een aantal boekjes zijn echter in verschillende vormen uitgbracht. De verschillen in de uitgaven zitten in het aantal pagina's. Vooral bij de eerste tien titels is sprake van verschillende uitgaven. Als een tweede uitgave van een titel minder pagina's heeft dan de eerste uitgave, is dit onder andere bereikt door het aantal afbeeldingen te verminderen. Zo telt de eerste uitgave van Wipneus en Pim op Muggeneiland 24 afbeeldingen, maar de tweede uitgave 20. Verder is in latere uitgaven vaak gebruik gemaakt van een iets grotere zetspiegel, dus een groter deel van de pagina's is bedrukt.

Er zijn nog meer verschillen in uitgaven echter mogelijk. Zo zijn in de loop van de jaren verschillende vormgevingen voor de achterzijde van de boekjes gebruikt. Er bestaan zeker zes verschillende uitvoeringen. Naast de lege achterkant (uitvoering 1; niet afgebeeld) is er de variant met alleen Wipneus en Pim (uitvoering 4) en zijn er vier varianten met een overzicht van de verschenen boekjes (uitvoeringen 2 en 3).
Verschillen in achterkanten:
Stacks Image 30
Uitvoering 2 met alleen Pim
Stacks Image 24
Uitvoering 2 met alleen Pim
Stacks Image 49
Uitvoering 3 met Wipneus en Pim
Stacks Image 43
Uitvoering 3 met Wipneus en Pim
Stacks Image 61
Uitvoering 4 met Wipneus en Pim maar zonder tekst